Jumat, 12 Februari 2010

Rabu, 10 Februari 2010


RDS cabenge, bertempat di jln Allapporeng (Jln poros Takalala). ini adalah suatu perkumpulan anak muda cabenge.

Template by : amoldy mettusiko.blogspot.com